Retourbeleid

De cliënt heeft geen recht op restitutie, enkel omruiling van goederen is mogelijk. De eventuele kosten verbonden met omruiling zijn voor de cliënt. Een aanvraag tot omruiling dient door de cliënt binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Belat bvba. Latere aanvragen zijn onontvankelijk. De cliënt kan zijn bestelling kosteloos annuleren totdat de cliënt een voorschot heeft betaald of tot 48 uur voor de afgesproken levering van de producten.

 

Voor het behouden van recht op garantie moet u volgende voorwaarden in acht nemen. De garantie is slechts van toepassing als de aangekochte vloer strikt conform de leginstructies is verwerkt, wordt gereinigd en onderhouden. De vloerdelen moeten vóór en tijdens het leggen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gebreken. Een vloer die ondanks zichtbare gebreken is gelegd, is uitgesloten van de garantie. Een bestelling waar de producten buiten de toleranties zijn kan alleen als gehele bestelling omgeruild worden mits dit binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld wordt aan Belat bvba. Het geleverde product is 100% termiet en houtworm vrij. Belat bvba is derhalve niet aansprakelijk voor gerelateerde schade. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik, ongeval, onjuiste behandeling, onjuiste montage, onjuiste reiniging, of gebrek aan normaal onderhoud, slijtage door normaal gebruik, beschadiging en krasvorming veroorzaakt door nalatigheid, water of zand, het leggen van vloer in een vochtige ruimte, elk onachtzaam gebruik van het product.